Missie

Onze missie

Makers en publiek van documentaire verbinden.

Stichting Thuishaven is een productiehuis dat primair in het leven geroepen is voor het produceren van onafhankelijke documentaires. In bredere zin staat ze het laten ontstaan van filmactiviteiten in Nederland voor, met de focus op Noord-Nederland. Het bij elkaar brengen van makers en publiek, over topografische, stilistische en sociaal-culturele grenzen heen, is de bestaansreden van Stichting Thuishaven. Een specifiek accent ligt daarbij op het creëren van een publieksbereik voor de artistieke documentaire. De nog jonge Stichting streeft na om in de komende jaren een cruciale rol te spelen in het bevorderen van een vruchtbare en inspirerende noordelijke filmecologie. Om zo aan de ene kant het vestigingsklimaat, juist ook voor makers, gezonder te maken en aan de andere kant een stevig publiek te creëren voor de artistieke documentaire.

De Stichting is een productiehuis voor documentaire, organisator van filmactiviteiten (denk ook aan een expositie, lezing, debat of een dorpentour) en zorgt ervoor dat de ontmoeting tussen maker en publiek telkens en in al haar activiteiten centraal staat. Een bijzondere focus ligt op het noorden van het land en specifiek op de minder voor de hand liggende locaties. Plekken waar filmvertoningen en filmpubliek misschien wel onontgonnen terrein zijn. Activiteiten als het vertonen van documentaires in het ruim van een schip of een plattelandstour passen daarom naadloos binnen onze strategie.

Stichting Thuishaven realiseert haar visie door als productiehuis geld in te zamelen, projecten op te zetten, bij projecten te adviseren, zelf projecten uit te voeren en door projecten financieel te ondersteunen. Ook gaan we actief op zoek naar nieuwe formats die publiek en makers bijeenbrengen. Betrokken partijen zijn filmmakers, kunstenaars, galeriehouders, filmhuizen, fondsen, liefhebbers en ondernemers die betrokken zijn bij kunst en cultuur. In de komende jaren investeren we actief in het uitbreiden van dit netwerk.

nl_NLDutch